Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922–1941

Quellen-Datenbank

Seite 
 von 100
Dokument Nr. 66

5. Hilfsdiplomatie, Kommunikationswege und Vermittler

Archiwum Akt Nowych (AAN) Warszawa [Archiv der Neuen Akten Warschau],
Zespół [Bestand]: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) [Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten],
Sygnatura [Signatur]: 2823,
Karta [Seiten]: 13-15

Datum: 21. März 1937
Verfasser: Polnische Botschaft in Moskau
Empfänger: Polnisches Außenministerium
Inhalt: Listen der in der UdSSR inhaftierten römisch-katholischen Priester auf den Inseln von Solovki, in anderen Konzentrationslagern und in Orten ohne Bewegungsfreiheit, für die das Polnische Rote Kreuz materielle Hilfe leistet. Mitteilung der Polnischen Botschaft in Moskau an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in Warschau am 21. März 1937.

Ambasada R.P. w Moskwie
Wydział Konsularny
Moskwa, 21 marca [193]7
 
W sprawie księży katolickich w ZSRR.
 
 
Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wydział P. III, w Warszawie
 
Przy niniejszym przesyłam wykaz księży katolickich pozbawionych wolności przez władze sowieckie, którym udzielane są zapomogi pieniężne oraz przesyłane paczki żywnościowe i odzieżowe za pośrednictwem delegatki P.C.K. [= Polnisches Rotes Kreuz] w Moskwie.
Wykaz sporządzony został na podstawie materiałów otrzymanych od delegatki P.C.K. oraz osób zaufanych.
Wykaz ten będzie uzupełniany w miarę otrzymywania dalszych informacji.
Nadmieniam, iż w zwiaązku z likwidajcją z dn. 1.IV.r.b. Delegatury P.C.K. księża figurujący w wykazie otrzymali w m. marcu zapomogi wzmożone.
Sposób okazywania księżom opiekii pomocy w przyszłości nie został jeszcze ustalony.
Po rozpatrzeniu możliwoćci rezultaty zostaną podane do wiadomości ministerstwa.
 
      Tadeusz Błaszkiewicz
      Kierownik Wydziału Konsularnego
      Ambasady R.P. w Moskwie
 
M.S.Z.
Wydział P.I.
 do wiadomości
23 III 37
 
Wykaz
księży katolickich pozbawionych wolności przez władze sowieckie
 
 
I. Na wyspach Sołowieckich
 1.  ks.  Baranowski Piotr
 2.  ÷   Dziemian Józef
 3.  ÷    Dzikmieszkiewicz Antoni
 4.  ÷    Erk Ludwik
 5.  ÷    Krojan Stefan
 6.  ÷    Hanski Stanisław
 7.  ÷    Jarmołowicz Antoni
 8.  ÷    Jurkiewicz Bolesław
 9.  ÷    Kapusta Piotr
10.÷    Karpiński Józef
11.÷    Kobec Antoni
12.÷    Kowalski Józef
13.÷    Łukacz Jan
14.÷    Łukjanin Józef
15.÷    Madera Piotr
16.÷    Mioduszewski Józef
17.÷    Opolski Ignacy
18.÷    Puczkar-Chmielewski Adam
19.÷    Samosenko Andrzej
20.÷    Sawicki Aleksander
21.÷    Szaciłło Albin
22.÷    Szyszko-Bohusz Ryszard
23.÷    Szymański Wacław
24.÷    Turowski Maksymilian
25.÷    Wolf Michał
26.÷    Zawryd Jan
 
II. W obozach koncentracyjnych
 1.  ÷ Batmaniszwili Szio – Kuiema, Kirowska dr. żel.
 2.  ÷ Borodziula Józef – Norilsk
 3.  ÷ Cerpento Hieronim – był w więzieniu w Krasnojarsku – obecnie nie  wiadomo gdzie.
 4.  ÷ Edidzanjan Mesrab – miejsce pobytu nieustalone
 5.  ÷ Fluk Ferdynand – Buchta Nagajewo
 6.  ÷ Gorjas Adam – Miedwieżja Gora
 7.  ÷ Jachniewicz Stanisław – Buchta Nagajewo
 8.  ÷ Jodokas Michał – Pieczłag ? – ostatnie miejsce pobytu nieustalone
 9.  ÷ Jurkiewicz Grzegorz – st. Jaja
10.÷ Kaczor-Kaczorowski Mikołaj – Miedwieżja Gora
11.÷ Kasperowicz Feliks - Karaganda
12.÷ Klemczyński Zygmunt – Kotłas? – ostatnie miejsce pobytu nieustalone
13.÷ Kosiński Józef – Czibju
14.÷ Krzywicki Adolf – Czibju
15.÷ Kucharski Adolf – Miedwieżja Gora
16.÷ Łupinowicz Karol – miejsce pobytu nieustalone
17.÷ Pietkiewicz Józef – Kemʼ
18.÷ Piotrowski Leon – Mariinsk
19.÷ Roszkiewicz Bolesław – Kuziema
20.÷ Rudenko Andronik – Kemʼ
21.÷ Sobociński Mieczysław – był w Temir-Tau, obecnie miejsce pobytu nieustalone
22.÷ Szczepaniuk Mikołaj – Buchta Nagajewo
23.÷ Szenfeld Alojzy – Karaganda
24.÷ Szubert Paweł – Swirłag
25.÷ Wardize Emanuel – Karaganda
26.÷ Wierzbicki Józef – Miedwieżja Gora
27.÷ Wojno Stefan – st. Jaja
28.÷ Wołczek Paweł – Karaganda
29.÷ Wyleżyński Franciszek – Karaganda? Późniejsze miejsce pobytu nieustalone
30.÷ Zdaniewicz Jakób – Miedwieżja Gora
31.÷ Żołnierowicz Ignacy – Karaganda
32.÷ Gejt Piotr – Miedwieżja Gora
 
III. W ograniczonych miejscach pobytu
 1. ks.   Bieniecki Józef – Mariińsk
 2.  ÷ Borecki Stanisław – Archangielsk
 3.  ÷ Budziński Franciszek – Briansk
 4.  ÷ Ohomicz Paweł – po powrocie z Sołowek zamieszkał w Ufie u ks. Budrysa
 5.  ÷ Cybulewicz Stanisław – Ułła /BSRR/
 6.  ÷ Czyrski Franciszek – Karaczajew
 7.  ÷ Dunin-Wąsowicz Bronisław – Rostów n/Donem
 8.  ÷ Dworzecki Władysław – Kamieniec Podolski
 9.  ÷ Filipp Adolf – Witebsk /powrócił z Sołowek/
10.÷ Jankowski Roman – Uszomir, Kijewskaja obłastʼ
11.÷ Jędruszczak Marian – Żytomierz
12.÷ Kasprzkowski Stanisław – Karaczajew
13.÷ Kottak Franciszek – Gołowan, Odeska obłastʼ
14.÷ Kruszyński Józef – Tałgar
15.÷ Krummel Józef – Joszkar Oła
16.÷ Kuczyński Aleksander – Oreł
17.÷ Kurowski Antoni – Archangielsk
18.÷ Kwaśniewski Zygmunt – Kijów
19.÷ Lubieński Ignacy – Kursk
20.÷ Markuszewski Albin – Sieło Kiemskoje, Krasnojarskij Kraj
21.÷ Mierzwiński Władysław – Kujbyszew
22.÷ Rozenbach Jakób – Kursk
23.÷ Rejchert Cyriok – Karkalińsk
24.÷ Pritułło Aleksander – Łogajsk
25.÷ Przesiecki Witold – Human
26.÷ Puzinowski Marek – Żytomierz
27.÷ Sapariszwili Konstanty – Borżom
28.÷ Sabidziński Sebastian – Woroszyłowsk
29.÷ Słotwiński Adolf – Wolsk
30.÷ Słowiński Stanisław – Saratów
31.÷ Siwicki Kazimierz – Ałma-Ata
32.÷ Sowiński Józef – Taszkent
33.÷ Stronczyński Wiktor – Syktywkar /oblastʼ Komi/
34.÷ Strusiewicz Mikołaj -        ÷              ÷          ÷
35.÷ Szawdynis Mieczysław – uwolniony z Sołowek – obecnie w Briańsku
36.÷ Tarczyński Antoni – Orioł
37.÷ Wegedis Antoni – Rybnica Mołdawska
38.÷ Wersocki Jan – Ałma-Ata
39.÷ Woronicz Józef – Kiercz
40.÷ Ułanicki Józef – Żytomierz
41.÷ Zabuski Feliks – Archangielsk
42.÷ Żołnierowicz Władysław – Wieliż
43.÷ Żukowski Antoni –  Irkuck, aresztowany, ostatnio w Ordżonikidze, miejsce uwięzienia   nie znane
44.÷ Blechman Bolesław
45.÷  Czerwiński

Empfohlene Zitierweise:
Dokument Nr. 66, in: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922-1941. Quellen-Datenbank. Hrsg. von Katrin Boeckh und Emília Hrabovec. URL: http://www.konnetz.ios-regensburg.de/dokumenteview.php?ID=66, abgerufen am: 26.02.2024.
Seite 
 von 100
Druckerfreundliche Anzeige: Druckerfreundlich
 

PDF: PDF
Ok, verstanden

Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Infos