Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922–1941

Quellen-Datenbank

Seite 
 von 100
Dokument Nr. 28

2. Die Neuordnung der kirchlich-jurisdiktionellen Verhältnisse bei den Katholiken in Sowjetrussland/der Sowjetunion 1917-1926

Archiwum Akt Nowych (AAN) Warszawa [Archiv der Neuen Akten Warschau],
Zespół [Bestand]: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) [Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten],
Sygnatura [Signatur]: 2860,
Karta [Seite]: 3

Datum: 14. April 1930
Verfasser: Polnischer Botschafter beim Heiligen Stuhl, Skrzyński
Empfänger: Polnischer Außenminister
Inhalt: Information der Polnischen Botschaft beim Heiligen Stuhl an den Außenminister in Warschau über „Die Verselbständigung der päpstlichen Kommission ‚Pro Russia‘“.

Ambasada Polska przy Stolicy Apostolskiej
dnia 14 kwietna 1930 roku
Eingangsstempel: 24.IV.30
 
Do Pana Ministra Spraw Zagranicznych
 
Na mocy Motu Proprio Ojca Sw., które zostało datowane dnia 6-go b.m. Komisja Pontyfikalna „Pro Russia” została wyjęta z pod kompetencji Kongregacji dla Spraw Kościoła Wschodniego i tą drogą stała się instytucją samodzielną, bezpośrednio podległą Papieżowi. Przewodniczącym Komisji został biskupa [biskup] d’Herbigny. Sekretarzem Komisji Papież mianował Mgra Filippo Giobbe, dotychczasowego zastępcę Assessora Kongregacji. Podsekretarzem został Mgr. Leonardo Cerone. Prócz tego pracownikiem Komisji (minutante) będzie ks. Mikołaj Bratko, rosjanin, nawrócony na katolicyzm, wychowanek Papieskiego Instytutu Wschodniego.
Zarówno Sekretarz Komisji, jak i jego zastępca sa jezuitami, wiadomo, że również i Przewodniczący, biskup d’Herbigny pochodzi z tego samego Zgromadzenia. Siedzibą Komisji będą apartamenty położone bardzo blisko pokojów Papieża. W związku z przeniesieniem siedziby do Watykanu kolportowana jest tu pogłsoka, iż jednym z motywów tego były niedostateczne warunki bezpieczeństwa tajnych dokumentów w dotychczasowej siedzibie przy Kongregacji Kościoła Wschodniego, pałacu na placu Scossacavalli.
 
gez. Wł. Skrzyński
Ambasador
 

Empfohlene Zitierweise:
Dokument Nr. 28, in: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922-1941. Quellen-Datenbank. Hrsg. von Katrin Boeckh und Emília Hrabovec. URL: http://www.konnetz.ios-regensburg.de/dokumenteview.php?ID=28, abgerufen am: 22.07.2024.
Seite 
 von 100
Druckerfreundliche Anzeige: Druckerfreundlich
 

PDF: PDF
Ok, verstanden

Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Infos