Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922–1941

Quellen-Datenbank

Dokument Nr. 19

1. Die russlanddeutschen Geistlichen in der internationalen Diplomatie

Archiwum Akt Nowych (AAN) Warszawa [Archiv der Neuen Akten Warschau],
Zespół [Bestand]: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) [Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten],
Sygnatura [Signatur]: 2823,
Karta [Seiten]: 76-77

Datum: 18. Dezember 1938
Inhalt: Aufstellung über römisch-katholische Geistliche und Nonnen in der UdSSR, darunter auch mehrere Deutsche, die meisten davon inhaftiert. Erstattet von der polnischen Botschaft in Moskau an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in Warschau.

Ambasada R.P.
 
19 grudnia [193]8
w Moskwie
Wydział Konsularny
304c/sow/21
 
Księży katolickich sióstr zakonnych w ZSRR.
 
Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wydział P. III, w Warszawie
 
Powołując się na pismo sew z dnia 28.VI.r.b. Nr. 304-c/sow/16 Wydział Konsularny komunikuje, iż ostatnio otrzymał o księżach katolickich następujące informacje:
 
 1. Ks. Chomicz Paweł, zamiwszkuje od 3-ch miesięcy w Kałudze, w samym mieście, u ludzi wierzących, rosjan, prawosławnych. Zameldowany jest jako robotnik.
  Ze wsi pod Kostromą, gdzie się przedtem ukrywał, zmuszony był wyjechać, gdyż zwrócono tam już na niego uwagę, że nie pracuje a ma z czego żyć. Korzystał on wówczas z pomocy wiernych katolików zamieszkałych przeważnie w Kostromie.
 2. Ks. Siwicki Kazimierz – przebywający na zesłaniu /na wolnej stopie/ w Semipałatyńsku – aresztowany tam został przed trzema miesiącami.
 3. Ks. Skwirecki Wincenty – aresztowany w Dniepropietrowsku w 1937 roku.
 4. Ks. Rozenbach Jakub /niemiec/ i
 5. Ks. Łubieński Ignacy przebywali przez dłuższy czas w więzieniu w Kursku poczem wysłani zostali w okolice Wiatki. Bliższego adresu brak.
 6. Ks. Kruszyński Józef i
 7. Ks. Loran Rafael syn Michała – są na zesłaniu, na wolnej stopie w Karagandzie
 8. Ks. Neugum Józef syn Jana /niemiec/ /b. dziekan w Odesie/ jest na zesłaniu w Południowym Kasachstanie, miasto Czimkent.
Postelstow litweskie w Moskwie prowadzi obecnie z rządem sowieckim rokowania w sprawie wymiany personalnej. Ma to być trzecia z rzędu wymiana. Na liście zgłoszonej przez stronę litewską figurują między innymi następujący księża:
 1. Bilakiewicz Aleksander
 2. Blechman Bolesław
 3. Budrys Franciszek
 4. Jędruszczak Marian
 5. Laurecki Jan
 6. Powilczus Antoni
 7. Szawdzinis Mieczysław
Rokowania idą ciężko i powoli. Wydział Konsularny otrzymał również informację, że w Żytomierzu przy ul. Lenina Nr. 101-B zamieszkują następujące siostry Franciszkanki:
 1. Józefa Jacewicz
 2. Lucyna Bratkowska /imię zakonne Zofia/
 3. Wacława Jodłowska /imię zakonne Józefa/
 4. Nowickie Zofia i Balbina /imiona zakonne/
 5. Katarzyna – imię zakonne, nazwisko nieznane
 6. Kamilla –       ÷        ÷            ÷              ÷
 7. Antonina –     ÷        ÷            ÷              ÷
Poza tym jedna z sióstr Franciszkanek, Petronela Węgłowska, pracuje w charakterze służącej w Ambasadzie Irańskiej w Moskwie i jedna mieszka w Kostromie – nazwisko nieznane.
SS. Franciszkankom zamieszkałym w Żytomierzu udzielana jest pomoc materialna.
 
Otrzymują:           Tadeusz Błaszkiewicz
M.S.Z. – P.I.           Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasada w Moskwie         Ambasady R.P. w Moskwie

Empfohlene Zitierweise:
Dokument Nr. 19, in: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922-1941. Quellen-Datenbank. Hrsg. von Katrin Boeckh und Emília Hrabovec. URL: http://www.konnetz.ios-regensburg.de/dokumenteview.php?ID=19, abgerufen am: 22.07.2024.
Ok, verstanden

Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Infos